Navigation close button

1,5km Wandeling

“Voetenpad”

 Routebeschrijving: lengte 1,5 km, duur +/- 30 minuten.

Het voetenpad vertrekt vanuit het grote terras achter herberg Moeder de Gans.

Als u in het midden van het grote terras bij de grote lantaarnpaal staat, ziet u achter het invalidenpaadje en voor de kinderhut op de parking een paaltje staan met een rode bovenkant.

 Vanaf dit paaltje volgt u het pad richting parking en houdt u vervolgens links aan totdat u rechts op de hoek bij de lantaarnpaal met drie lampen een tweede paaltje met rode bovenkant ziet staan. Hier gaat u rechtsaf de grote parking op en loopt u rechts aanhoudend rechtdoor richting de 1e wei (reserve parking). In de wei aan uw linkerzijde ziet u het “Stiegelke”*

* Een Stiegelke is een speciale doorgang geschikt voor mensen maar niet voor koeien. Dit is tevens een controlepost, mocht u namelijk niet door dit toegangspoortje passen dan raden wij u dringend aan het voetenpad niet te belopen.

Vanuit dit 1e stiegelke loopt u vervolgens recht naar beneden richting het 2e stiegelke. U herkent het 2e stiegelke aan de drie paaltjes met aan de rechterpaal een rode bovenkant. Hier gaat u doorheen en volgt na enkele meters het 1e pad naar rechts. Vanuit hier kunt u het water al horen klateren. Als u 3 traptreden naar beneden loopt staat u voor de uitloop van de bron.

Hier aangekomen kunt u gaan staan op de ronde blauwe stenen waar het water tussendoor stroomt. Vanuit de geglazuurde rode terracottabuis kunt u het water drinken. De grote ronde opvangbak is geschikt voor het afkoelen van voeten, benen, armen of hoofd. Niet uit de opvangbak drinken!

Onder uw voeten tussen de blauwe stenen ziet u een blauwgroene leemlaag zitten. Ga er maar eens met u vinger doorheen en trek een streep op uw arm, wanneer de leem opgedroogd is ziet u welke prachtige kleur er overblijft. Dit is ook de ideale plek om uw schoenen uit te trekken en met uw voeten over de leem te lopen. Let op! Loop niet de poel in aangezien u dan zult wegzakken in het leemmoeras.

Deze leem staat bekend als heilzaam en wordt tegenwoordig verkocht in tubes bij bv. “de Tuinen” als behandeling voor o.a. wondjes.

Voor wie wil is dit de ideale plek om ook zijn voeten een leembad te geven.

Als je de leem onder de microscoop bekijkt zie je allerlei levende organismen in de vorm van bolletjes. Deze leem zit boordevol leven, zoals u straks kunt zien in de lager gelegen poel.

Rondom deze plek ziet u overal de reuzenpaardenstaart (equisetum telmateia) staan. Dit is een van de oudste planten op aarde die in de prehistorie wel 30 meter hoog kon worden. Tegenwoordig worden deze planten nog maar 2 meter hoog. Als de paardenstaart in het voorjaar opkomt, lijkt het net een groene asperge die uit de grond schiet.

‘s Nachts zitten aan deze planten ontelbare druppeltjes water. Voor zover ons bekend is zijn deze planten de beste water verzamelaars in de natuur. De ontelbare waterdruppels zijn altijd zichtbaar tussen 02:00u en 05:00u.

Deze wilde planten zijn tegenwoordig uiterst zeldzaam in Nederland en België en in dit stukje natuurgebied werden ze dan ook al bestudeerd door o.a. werknemers van de katholieke universiteit van Leuven.

Ook huizen in dit gebied de zeldzame tijgerspinnen (Argiope bruennichi), ook wel wespspin genoemd. Je herkent haar aan het fel geelzwarte patroon op haar rug. Met 1,5 cm lang is zij de grootste Europese spinnensoort. Gelukkig is zij niet giftig of gevaarlijk voor mensen.

Vanuit de bron loopt u weer terug via de 3 traptreden naar boven en gaat op de T splitsing naar rechts. Hier komt u uit bij de steiger van de 2e uitlooppoel.

Op 12 juli 2010 in de ochtend is hier tijdens een storm een grote wilg omgevallen met zijn kruin bovenop de poel. Zou er op dat moment iemand op de steiger hebben gestaan, dan had diegene geen gevaar gelopen en was de boom precies om hem heen gevallen. De wortels van de boom zitten nog steeds stevig in de grond en nu geeft de boom door zijn ligging beschutting aan het biotoop* dat hier is ontstaan.

* Een biotoop (Grieks: bios – leven, topos – plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen.

Het biotoop zoals dat nu aanwezig is met al z’n planten en organismen is het resultaat van het meer dan 15 jaar braak laten liggen van deze grond. Er hebben zelfs geen koeien en paarden gelopen, zodat deze met hun mest de zuurgraad van de grond niet hebben aangetast en de bodem niet hebben vernield met hun gegraas en hun hoeven, zodat de bron en de poel zich hebben kunnen herstellen en planten konden groeien.

Op de steiger kunt u met meerdere mensen lopen. Blijf altijd weg van de randen. En ga niet door de poel zwemmen of waden. Wel kunt u hier u schoenen uittrekken en uw voeten in het water hangen.

In en rond deze poel zitten o.a. kikkers, salamanders, libellen en regenboog forellen.

Vanuit de steiger loopt u weer terug naar boven. Let op de meidoorn die achter het bankje staat. U gaat via het 2e stiegelke weer naar buiten en loopt meteen rechts naar beneden.

Beneden aangekomen ziet u een moerassig gebied dat achteraan vol staat met wilde munt. Rechts van u kijkt u tegen de zijkant van de omgevallen wilg die boven de poel hangt. Midden in de kruin hangt een 1,5 meter grote maretak*

* De maretak (Viscum album) is een groenblijvende plant uit de sandelhoutfamilie (Santalaceae). De plant leeft op bomen. Het is een halfparasiet; voor water en zouten is de plant afhankelijk van zijn gastheer. De maretak wordt ook mistletoe, mistel of vogellijm genoemd. De witte, besachtige vrucht wordt door vogels verspreid. Deze worden genuttigd in de oksel van een boomtak, het zaad blijft liggen en ontkiemt. De wortel groeit in de boom. Zaden worden niet verteerd en hebben een kleverige laag, vandaar ook de naam ‘vogellijm’. De zaden zijn giftig.

Met name ten tijde van de jaarwisseling wordt maretak als versiering opgehangen. Het gebruik is, dat iemand die eronder staat, straffeloos gekust mag worden!

Degene die durft en die niet bang is om zijn voeten vuil te maken kan naar de “vot” (voet) van de boom lopen en er overheen klimmen. Let wel; het drassige weiland tussen het pad en de voet van de boom is een mijnenveld van koeienvlaaien en diepe gaten die zijn ontstaan door koeienpoten. Hier overheen en tussendoor lopen is een kunst op zich.

Achter de voet van de boom is een poel ontstaan waar je lekker doorheen kunt waden. Het water dat u hier ziet stromen is afkomstig van alle bronnen die hogerop liggen in dit dal van Teuven.

Vervolg het voetenpad door met een bocht naar links te lopen en het pad bergop te lopen. Bovenaan gaat u naar links. Daar ziet u het te volgen pad recht voor u liggen.

Aan uw linkerzijde (aan de overkant van het dal) ziet u verschillende bosjes liggen, allemaal met een poel in het midden. Dit zijn de uitlooppoelen van de diverse bronnen. Het hele dal is één groot bronnengebied dat uiteindelijk uitmondt in de Gulp.

Wanneer u het pad verder volgt, langs het prikkeldraad en het bankje en dan verder door het weiland, ziet u, na de bocht naar links en voor de bocht naar rechts, aan uw linkerzijde twee koeienpaden die aan weerskanten door de struiken schuin langs de helling naar beneden naar het riviertje gaan.

Voor de koeien is dit de kortste weg naar hun drinkplaats. Ook u kunt één van deze paden naar beneden volgen. Echte ontdekkingswandelaars nemen hier het pad naar rechts. Hier aangekomen kunt u namelijk stroomopwaarts door het water lopen dwars door de natuurlijk gegroeide tunnels van bramen struiken. Let op dit pad door het water loopt wel dood.

Om de route te vervolgen loopt u weer terug naar het pad (op het punt van “na de bocht naar links en voor de bocht naar rechts”) en volgt u dit pad totdat het gemaaide pad overgaat in een natuurlijk koeienpad. Dit koeienpad gaat na 15 meter weer over in het gemaaide pad. Let op! U kunt na een paar meter op het gemaaide pad schrikdraad tegenkomen, gelieve hier dan overheen of onderdoor te stappen. Niet aanraken! Er staat 12v op. Dit is een tijdelijke draad om te voorkomen dat de paarden teveel graasland hebben en zich zo te dik eten.

Vervolg het gemaaide pad totdat u aan het einde van de wei bent en aankomt bij het grote kijkgat. Als u vanuit het voetenpad op de cirkel afloopt, blijf dan even staan en concentreer u op de afbeelding in de cirkel, u krijgt dan het gevoel van het kijken in een kijkdoos.

Wanneer u door de cirkel kijkt ziet u helemaal achteraan het rode bos (oerbos) liggen. Voornamelijk eiken en beukenbomen in combinatie met naaldbomen geeft elke herfst een prachtig schouwspel van kleuren.

Als er een zacht briesje staat op een warme zomerdag is het heerlijk afkoelen in de windvlaag die door deze cirkel komt. De lucht die door het hele dal stroomt en op de oude haag stuit wordt door het gat geperst met als gevolg een voelbare windvlaag.

Een grappig feitje; regelmatig staan koeien en paarden van de aangrenzende weilanden te ”kletsen” door de cirkel heen met de dieren in deze wei!

Vervolg het pad langs de haag naar boven en ga voor de helling naar rechts.

Bovenaan deze helling ziet u links een berg oude planken liggen (restanten van een oud houten Chalet) waaronder zich momenteel een dassenburcht bevindt.

Laat de ingang met rust, u zult de dassen toch niet te zien krijgen want ze zijn meestal alleen tijdens de nacht actief.

 Loop enkele meters door totdat u aan het touw komt waarlangs u naar boven kunt lopen. Bovenaan aangekomen loopt u de helling op richting de boerderij.

 Als u, wanneer u bij de boerderij bent aangekomen, een kwartslag naar links draait ziet u in de verte de bosrand van het rode bos.

Links onder aan de bosrand staat een hele grote gemetselde schoorsteen die ongeveer 15 meter in doorsnee en 25 meter hoog is. Dit is de ontluchtingspijp van de langste treintunnel van België (2,07 km) op het traject van Tongeren naar Aken.

Als u zich weer een kwart slag terugdraait in de richting van de boerderij ziet u in de tuin een oude kastanjeboom die een paar 100 jaar oud is. Deze boom is één van de weinige monumentale bomen van Teuven.

 Vervolgens loopt u langs de haag van de boerderij richting het 3e stiegelke (met de groene planken). Hierdoor kunt u de koer (binnenplaats) van de boerderij oplopen. Indien er een touw hangt tussen de boerderijwoning en de stallen, gelieve hier dan overheen of onderdoor te stappen om vervolgens via de koer naar de voorzijde van de boerderij te lopen.

Bij de straat aangekomen ziet u, enkele meters naar rechts, een automaat staan. Hier heeft u de mogelijkheid om verschillende soorten boter en kaas te eten, afkomstig van de koeien die grazen op het land waar u zojuist over gewandeld heeft.

Het is mogelijk om verschillende roomboters, confituur of kazen uit de gekoelde automaat te nemen.

 Na uw zuivelstop loopt u weer via de koer terug naar de achterzijde van de boerderij en via het 3e stiegelke het weiland in. Volg het pad naar beneden richting de grote perenboom met bankje. Indien er een schrikdraad staat met 12v, gelieve hier dan onder door of overheen te stappen.

Deze perenboom is 1 van de laatste 3 overgebleven oude hoogstambomen in dit weiland. Er staat een rustbankje onder de boom. Tijdens de perentijd is het zitten onder deze boom wel voor eigen risico i.v.m. de vallende peren.

Over peren gesproken; achter u ziet u jonge hoogstambomen die in 2004 zijn aangeplant, ongeveer 40 verschillende rassen waaronder kersen, pruimen, appels en peren.

 Loop vanuit de perenboom recht terug richting Moeder de Gans, totdat u aan uw linkerzijde bij een haag uitkomt van Sleedoorn pruimpjes. Deze pruimpjes smaken heel erg wrang en zuur, je mond draait er binnenstebuiten van. Pas als de vorst eroverheen is gegaan veranderd de wrange en zure smaak in heerlijk pruimen zoet.

Loop vanuit de hoek van de haag schuin naar beneden en ga via het 1e stiegelke weer terug naar de grasparking van Moeder de Gans.

Indien u uw route niet wenst te houden, gelieve deze dan terug te geven aan één van onze medewerkers.

Translate »